Naši čarovní učitelia

Tomáš Hodermarský Dis.Art

učiteľ LDO

PhDr. Miroslava Lauffová

vedúca oddelenia, učiteľka LDO

Peter Orgován

učiteľ hudobnej a hlasovej prípravy

Mgr. Lucia Mačingová

učiteľka LDO

Mgr. Eva Grohová

učiteľka umeleckého prednesu